<<<ยินดีต้อนรับเข้าสู่.....องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่สุขเกษม  อำเภอกงไกรลาศ  จังหวัดสุโขทัย >>>

  Home
  ประวัติความเป็นมา
  วิสัยทัศน์และพันธกิจ
  ข้อมูลทั่วไปของตำบล
  แผนงานและโครงการ
  การบริหารงาน
  คณะผู้บริหาร อบต.
  สมาชิกสภา อบต.
  พนักงานส่วนตำบล
 
  แสดงความคิดเห็น
 ห้องสนทนาชาว อบต.
 สมุดเยี่ยมชม
 กระดานสนทนา (ร้องเรียน)
  หนังสือสั่งการ

(กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)

 

 

  บริการสืบค้นข้อมูล

ค้นหา.....โดย google

 Yellowpages (หน้าเหลือง)
 เบอร์โทรศัพท์ทั่วประเทศ
 

  ฐานข้อมูลจังหวัดสุโขทัย

 

  งานประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ จังหวัดสุโขทัย ประจำปี 2547

 กำหนดการจัดงาน  ระหว่างวันที่  24 -28  พฤศจิกายน  2547 

ณ  อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย

   ข่าวประชาสัมพันธ์

 
  เว็บบอร์ดชาวท้องถิ่นเรา
 
เว็บบอร์ด เพื่อนพนักงานอบต. เว็บบอร์ด ฅนเทศบาล
เว็บบอร์ด สมาคมพนักงานเทศบาล

เว็บบอร์ด ชาวท้องถิ่น (งานบุคคล)

เว็บบอร์ด ชาวท้องถิ่น   เว็บบอร์ด ชาวท้องถิ่น (ระเบียบ/กฏหมาย)
เว็บบอร์ด ชาวท้องถิ่น(การเงิน/การคลัง) เว็บบอร์ด กลุ่มส่งเสริมฯ จังหวัดเชียงใหม่
เว็บบอร์ด ชาวท้องถิ่น(เรื่องอื่นๆ) เว็บบอร์ด ช่างโยธา อบต.
เว็บบอร์ด สนง.ก.กระจายอำนาจฯ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน กรมการปกครอง
  หน่วยงานราชการ
 กระทรวงมหาดไทย
 กรมการปกครอง
 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 กรมการพัฒนาชุมชน
 คนไทยดอทคอม
 ไทยตำบลดอทคอม
 ตำบลดอทคอม
 กลุ่มเพื่อนพนักงานส่วนตำบล
 ศูนย์พัฒนาท้องถิ่น
 ศูนย์ข้อมูลการคลังท้องถิ่น
 ชมรมคนโยธา อบต.

  เชื่อมโยงหน่วยงาน

 เว็ปไซต์ในจังหวัดสุโขทัย
 เว็ปไซต์ อบต.ทั่วประเทศ
 ท้องถิ่นอำเภอกงไกรลาศ
 

 

เว็ปไซต์อื่นๆ ที่น่าสนใจ >>>


  จัดทำโดย  
ศูนย์อินเตอร์เน็ตตำบล    องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่สุขเกษม
ถนนสิงหวัฒน์   ตำบลบ้านใหม่สุขเกษม   อำเภอกงไกรลาศ   จังหวัดสุโขทัย   64170
โทร. 0 5563 5255 , 0 5563 5213 , 0 5563 5119   โทรสาร.  0 5563 5255
ติดต่อแนะนำติชม ผู้จัดทำ  
Email:banmai@maildozy.com
         ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด   17 ตุลาคม 2547 16:42:10